Çîrok

Serokkirîn

Kongirê partiyê yê di 20/09/2001de li gundê Nehroz lidar ketibû, vê carê ne normal bû, netenê ji ber ku piraniya nûnerên herêman amdebûn û yên …