Çîrok

Rojbûyîna kurê serok*

Partiya me, Partiya Azadî û Demuqratiyê(PAD) salane şahiya rojbûyîna kurê serokê dîrokî yê partiyê pîroz dike. Berî sê salan me şahiyek din pîroz dikir, şahiya …

Gotar

Nivîsandina tinazî

“Nanê bê xwê dixwe, tirê şor dike” “Jin ji mêrê xwe dipirse, berî tu min bizewicînî, te çima ji min re negot ku tu hejarî, tiştekî …

Bijartî

Rojnamegeriya Kurdî Li Rojava

Konê Reş Destpêk: Bêguman destpêka wêjeya Kurdî ya nivîsandî, ji weşandina rojnameya dayik(Kurdistan:1898) vedigere, ewa ku mîr Miqdad Bedirxan di sala 1898 an de li …