Qilçix

Dubendiya Mirîşkan

Kurd hemû dixwzin welatekî wan jî wek hemû welatên dunyayê hebe, daku serbest û azadbijîn.Wek ku hêvî û armancên xwe di program û rêbazên partiyên …

Çîrok

Serokkirîn

Kongirê partiyê yê di 20/09/2001de li gundê Nehroz lidar ketibû, vê carê ne normal bû, ne tenê ji ber ku piraniya nûnerên herêman amdebûn û …