Qilçix

Dubendiya Mirîşkan

Kurd hemû dixwzin welatekî wan jî wek hemû welatên dunyayê hebe, daku serbest û azadbijîn.Wek ku hêvî û armancên xwe di program û rêbazên partiyên …