Tonen 51 resultaat en)
Folklor

Ker û gur

Hebû tunebû, carekê ji caran, li dora gundekî kerekî bêxwdî hebû. Pirr þerpeze bûbû. Ji ber ku heçî îþekî wî hebûye bi wî kerî dikir …

Folklor

Keçika kibrîtfirosh

Çi qas sar bû… Þevine hiþkesahiyê… Berf dadiket, pê re jî tariya þevê. Þeva salê ya pêþîn bû. Sibetirê sersal…Di vê þeva sar de, keçikeke …

Folklor

Jinik û Şêr

Dibêjin jinek li gundekî hebû. Ew jin herdem bi gilî û gazin bû, pir perîşan bû, radibû û rûdinişt digiriya, kê ji gundiyan wê didît …

Folklor

Hevaltiya Shêr û Rovî

Rojekê shêrekî ciwan rastî rovîyekî kal li deshta Siwerêkê tê. Rovî pir ditirse û dixweze, ku bilez ji wê derê bazde. Lê wî dît, ku …