Tonen 33 resultaat en)
Qilçix

Vebûna çi, ziqûma çi!

Helwest û axaftinên Mirad Qaraylan bala mirov dikşînin, ez li ser xwe bêjim, dema ew cuwamêr diaxive yan jî dema helwest û bîr û boçûnên …

Qilçix

Xerîbî, qeşa li ser agir e *

Berî telefona mamoste, min guman nedikr xerîbî wisan bi merovan vedide û dike, belê min guman dikir ko merov li xerîbiyê mîna qeşa li ber …

Qilçix

Dubendiya Mirîşkan

Kurd hemû dixwzin welatekî wan jî wek hemû welatên dunyayê hebe, daku serbest û azadbijîn.Wek ku hêvî û armancên xwe di program û rêbazên partiyên …