Tonen 33 resultaat en)
Qilçix

Dako Kurd1 bibe Kurdistanî

Ez ê name li dû nameyê ji Kurd1 tv re neşînim û xwe nexînim rewşa li bendemayîna bersivdanê, ew rewş gelekî bi min zor û …