Tonen 3 resultaat en)
Bijartî

Rojnamegeriya Kurdî Li Rojava

Konê Reş Destpêk: Bêguman destpêka wêjeya Kurdî ya nivîsandî, ji weşandina rojnameya dayik(Kurdistan:1898) vedigere, ewa ku mîr Miqdad Bedirxan di sala 1898 an de li …