Diyar e ev der vala ye, dibe ku lêgerîn alîkar be.