Folklor

shêr û ruvî

rojek ji rojê dunyayê shêrek hebû binavû deng li çiyakî bilind wek çîyayên kurdistanê dijît u li wê çîyayê hemû heîwan tevlîhev bihevra djîn û rojin xash derbasdikirin rojek jiwan rojan ruvîk hate wir ji derek dûr u berê xa da cem birayê sher . brêva hew pirsî ji çeqelekî. gut slav brê  çeqel ez birayê te ruvî u ez dixazim herem jem birayê shêr . çeqel gut ser seran u ser çavan tu hatîye li çîyayên me eî birayê rûvî. ka were tev birayêxa çeqel gu ez te pêgînim cem serekê va cayê bilind u tevhev çûn heya gîshtin jem birayê shêr . dema gîshtin jem shêr rüvî bezî ü gût slav eî serekê va çîyayê ez qizmecîyê teme ruvî ez dixazim livir bjîm heger tu qebûl bikê . shêr gut  me tü qebûl kir lê ema tu lazime bizanê livêrê em hemü birane derew licem me nîye rüvî güt xwda te bêlê her dem tü bomîne serek .demek  çu u rojek shêr xast biçê nîçîrê .awê . ban li rüvî kir gü were tev min gü em biçin nêçîrê . rüvî gelek shabu u tevlihav.cûn heîya gîshtin serî cîyê u li wir shêr gut brê rüvî ez dixazim razim heger nîçîrek hat min shîyarke . rüvî güt bashe . demek çu u kêfrojek(kêrgi)hat rüvî bezî u gut brê shêr rabe shîyarbe nêcîrek hat shêr rabu u gut hev biçuke birayê rüvî u carekî din xewkir bizinek derbasbu u xezalek derbasbu tim sher gut ev biçuke heîya gu qatirê cîyê hat rüvî bezî u shêr rakir shêr rabu u temashekir u gut a niha ev nîçîra mine u ji rüvîra gut ma purêmin qijbuye ruvî gut erê gu çavêmin sorbûye gut erê sorbuye gü pash dikê vidvid gut erê shêr gut temam u shêr bezî u qatir girt ü kezeb ü dilê wê xar u a dîjî da ruvî . pishtî wê vegerîn malaxa lê ema ruvî hinek ji güshtê qatirê bixara bir ü çu cem çeqel u gut brê çeqel min ev güsht bute hanîye . çeqel gut spas brê ruvî lê bes te hev ji kü hanî .ruvî gut bixuda min îroj nêcîr kir qatirek cîyêbu ü min gut ez ji birayê xara hinekî bînim çeqel gut hev derewe brê ruvî . ruvî gut heger tu bewer nake ka were tevmin biçe ü tê biçavê serêxa bibînê . çeqel tev ruvî cü heya gîshtin serê wa cîyayê ü liwir ruvî gut brê çeqel ez dixazim hinekî razim heger nîçîrek hat min raka çeqel jixara pê kenî ü gut bashe ruvî raza u pishtî demekê kêfrojek hat. çeqel pahnek li rüvî da ü jêra gut dê raba nîçîra te hat ruvî serêxa rakir ü gut ev biçuke brê çeqel . çeqel gut tegu çi ruvî .  ruvî jarekdin raza bizinek hat xezalek hat ü tim ruvî dibê biçuke tema sher wilu digut ruvîjî dixazê mîna shêr bikê . lidawî qatir hat u çeqel pahnek din li rüvîda ü gut dê rabe eî xudî derew ruvî rabu li qatirê temashekir ü gut a niha ev nîçîra mine ü biçeqelra gut purêmin qijbûye çeqel gut na ruvî gut lu bê erê çeqel gut erê. ruvî gut çavêmin sorbûne çeqel gut na ruvî gut lu bê erê çeqel gut erê ruvî gut para dikê vidvid çeqel gut na ruvî gut lu  bê erê  çeqel gut lu erê ruvî gut temam a niha temasheke li brêxa.  ruvî bezî u xa çekir ser qatirê . qatirê dî ruvî li bervê dibezê xa çekir bani ü pahnek li ruvî da bi deh mitran pakand u ruvî liser pishtê li erdê xist çeqel gu ha ha ha ha u çû cem ruvî u gut brê ruvî  a niha pashîyête dikê vidvid u  çavête surbûne ü tuyête qijbûye .. ha ha ha çeqel pê kenî ……….?. eî birayên minî delal ev ne tenê bu zarokaye hev jibü her kesekîraye jiber heger mirûv guhêxa pêde dikarê tê bigînê gu ev çêroka çi manê dide ü ez hêvîme gu sîyasîên mejî va çêrokê bixwnin jiber çend partîyên me li sûryê wek rojê meshe li pîsha serekwezaretê sûryê çêbuye u hinek jiwan tevê nebune brastî ev jibume kurda sherme u bjî kürd ü kurdistan ü spas .